DOMŮ O NÁS PROGRAMY CENÍK NAŠE KARTY MAPA NAPIŠTE NÁM KONTAKT

Myčka Přátelství - Uhříněves

Nová samoobslužná bezkontaktní automyčka

O nás

Obsluha zdarma

Ve všední den

v závislosti na počasí

od 9:00 do 15:00

Obsluha mytí ZDARMA

Vítejte na stránkách nového, bezkontaktního mycího centra v ulici Přátelství v Uhříněvsi .


Do mycího centra je široký vjezd z hlavní silnice mezi Uhříněvsí a Štěrboholy. Mycí centrum disponuje 6-ti prostornými boxy vybavenými aktuálně nejlepší technologií na trhu v oblasti vysokotlakého ručního mytí od prestižní společnosti DIBO, která sbírá své KNOW-HOW již od roku 1970 a opakovaně obhajuje celosvětově uznávaný certifikát Quality ISO-9001.

Hlavní benefity a výhody bezkontaktního mycího centra jsou :

Vyzkoušejte nás .)

Programy Automyčky

Vyberte program z nabídky výše pro detail

Ceník myčky   Uhříněves   - Přátelství

Samozřejmostí je u nás platba v hotovosti , kdy je k dispozici i měnička. Zároveň však akceptujeme i bezkontaktní platby kartou v každém boxu.


Firemní karta / Dárková karta


Firemní a dárkové karty Vám ušetří čas a peníze. O firemních kartách Vám více sdělíme osobně, nebojte se nechat KONTAKT , určitě se Vám ozveme. Dárkové karty Vám budou doručeny na dobírku a
objednat je lze již nyní pomocí objednávkového formuláře, který se otevře při kliknutí na obrázek dárkové karty. Karta umožňuje dobití kreditu přímo v měničce myčky.

Mapa - kde nás najdete

Myčka Přátelství v Uhříněvsi je tak moc nová, že nás zatím ani mapy neznají. Najdete nás podle umístění níže anebo kousek za "kulaťákem" směrem na Štěrboholy .

×

Napište nám

V případě jakýchkoliv dotazů či reklamace nás neváhejte kontaktovat příslušným kontaktním formulářem níže.

E-mail*
Jméno Příjmení*
Telefon*
Předmět*
Vaše zpráva*
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Zpracování osobních údajů


Nakládání s Vašimi osobními údaji

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, případně s údaji doplněnými z veřejně dostupných rejstříků.
Pokud si u nás objednáte dárkovou nebo firemní kartu, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, název společnosti, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení přijetí Vaší objednávky a vzájemnou komunikaci.
Při objednání můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží.
Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nám sdělíte i vaše jiné osobní údaje, jako jsou např. často používané doručovací adresy. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám vyjma případů, kdy bude společnosti R & D Partners, v.o.s. vyplývat povinnost poskytnout nebo zpracovat tyto údaje ze zákona. (Například při fakturaci Vaší společnosti coby plátci DPH.)

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Může jít o údaje o doručovací adrese nebo údaje společnosti, kterou zastupujete, případně osoby, které chcete Vámi objednanou kartu věnovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto j e ani sa mi nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Vaše údaje jsou za tímto účelem zpracovány pouze za statistickými účely.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Kamerové systémy na našich provozovnách

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách. Naše kamenné provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost R @ D Partners , v.o.s. Přijezdem do prostoru mycího centra dáváte souhlas s pořízením a uchováním kamerového záznamu provozovatelem, společností R & D Partners, v.o.s., IČO 07230354, se sídlem nám. Přátelství, 1518/2, 102 00 Praha, jakožto správcem osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Záznam je pořizován z důvodu ochr any živ ota, zdraví a majetku zákazníků mycího centra a dalších návštěvníků mycího centra, jakož i ochraně majetku provozovatele. Po dobu maximálně 3 dnů bude uchován kamerový záznam o Vaší podobě a činnosti v mycím centru, jakož i RZ Vašeho vozidla. Pouze v případě zjištění incidentu bude záznam zachován po nezbytně nutnou dobu k jeho prošetření a shlédnut oprávněnou osobou provozovatele, v jiných případech nebude záznam pravidelně sledován, vyjma namátkové kontroly. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů máte právo žádat o informace o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu, jakož i požadovat vysvětlen&i acute;, domníváte-li se, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů a vyzvat k odstranění protiprávního stavu, likvidaci osobních údajů.×

Všeobecné obchodní podmínky


I Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ze smlouvy o poskytnutí předplacené karty uzavřené prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II Identifikace prodávajícího

Prodávajícím se rozumí společnost:

R & D Partners, v.o.s.
se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 072 30 354
DIČ: CZ 072 30 354

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. A78753 vedenou u Městského soudu v Praze. Internetovými stránkami prodávajícího se rozumí: http://myckapratelstvi.eu

III Cena

 1. Cena za předplacené karty je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným na internetových stránkách prodávajícího. Ceny jsou stanoveny včetně daně z přidané hodnoty. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Výše poštovného a poplatku za vydání karty se stanoví s ohledem na počet karet a výši kreditu karty dle ceníku.
 2. Cena karty odpovídá kreditu předplacené karty. Kredit předplacené karty může kupující čerpat na sjednané provozovně podle příslušného ceníku mycí linky.

IV Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere počet kusů karet, výši kreditu jednotlivých karet a zadá doručovací adresu.
 4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V Platební podmínky a dodání karty

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí dobírkou v hotovosti při předávní zboží. Karty jsou zasílány výhradně na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p. Zaplacením doběrečného kupujícím se považuje za uzavření smlouvy.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. To nebrání individuálně odchylnému ujednání.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 5. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 9. Kupující nabývá vlastnické právo ke kartě zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě ztráty nebo poškození karty prodávající není povinen vydat duplicitní kartu.

VI Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí karty.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu kartu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud již čerpal kredit na kartě.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti karet, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel karet přerušil výrobu nebo dovoz karet. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží
  • opravu zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupit od smlouvy
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud má zboží podstatnou vadu
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
  • při větším počtu vad zboží
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem:
  Štěpánská 567/15
  120 00 Praha 2
  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X Závěrečná ustanovení

 1. 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2019×

Objednávkový formulář - DÁRKOVÉ MYCÍ KARTY - WASH CARD


Místo platnosti karet : Myčka Přátelství,Praha - Uhříněves
Údaje o kartách

Cena za vydání karet , poštovné s dobírkou dle ceníku na www.myckapratelstvi.eu
Myčka Přátelství,Praha - Uhříněves
×

Objednávkový formulář mycích karet WASH CARD